Raadpleeg hier het reglement.

Wedstrijdmechanisme

De wedstrijd liep van 7 tem 24 december 2019.

De wedstrijd is enkel van toepassing op de deelnemende handelszaken in Hasselt en op geen enkel manier zijn er handelaars buiten de binnenstad van Hasselt betrokken bij deze wedstrijd.

De deelnemers kunnen enkele meedoen door de volgende stappen correct en volgens hier beschreven uit te voeren. 1. De deelnemer maakt een foto onder één van de maretakken bij de deelnemende handelszaak. 2. De foto is een kusactie tussen de deelnemer en andere mens of dier. 3. De deelnemer deelt deze foto op instagram en/of facebook met vermelding van de hashtag #hasseltkustkerst.

Facebook
Deel jouw foto in de modus “openbaar” anders kunnen wij jouw foto niet terugvinden.

Instagram
Als je account op Privé staat en je een hashtag aan je bericht toevoegt, wordt dat bericht niet openbaar weergegeven op de bijbehorende hashtagpagina. We vragen dan jouw foto via facebook openbaar te delen.

Indien er meer dan 10 correcte deelnames op één dag zijn, worden alle deelnemers van die dag een schiftingsvraag toegestuurd. De deelnemers die deze vraag voor het snelst het meest juiste beantwoorden, winnen de gelote prijzen.

De winnaars en gelote handelszaken zullen beide op de hoogte gebracht worden van elkaar de dag na de deelname.
De winnaars worden op de hoogte gebracht via het platform waarmee ze hun foto gedeeld hebben, facebook of instagram. De gelote handelszaak wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de naam van zijn/haar winnaar en het platform waarmee de foto gedeeld werd, facebook of instagram. De winnaar heeft tem 31 december 2019 om zijn/haar prijs af te halen bij de desbetreffende handelszaak.

Let op: elke account kan maar eenmalig winnen, een persoon die deelneemt met zijn/haar facebookaccount en nog eens met zijn/haar instagramaccount kan dus geen 2 keer winnen.

Prijzenpot

De prijzenpot bevat een variëteit aan natura prijzen. In totaal hebben we meer dan 160 prijzen weg te geven. Elke dag worden +/- 9 prijzen verloot gedurende de periode van 18 dagen.

Identiteit

Hasselt kust kerst wordt georganiseerd door het Handelaarscollectief Hasselt met de vestiging op Maastrichtersteenweg 254 3500 Hasselt.

Deelnemers zijn enkel die die een foto met zijn/haar account op de fysieke plaats onder één van de maretakken hebben gemaakt en deze op de correcte manier via de hashtag #hasseltkustkerst op Instagram en/of Facebook gedeeld hebben.

De deelnemende handelszaken zijn enkel die die hun hebben ingeschreven voor deze wedstrijd en zullen herkenbaar zijn door verschillende wegen: zij krijgen een melding van de desbetreffende zaak op deze website, zij hebben een echte maretak ontvangen en ophangen in/aand de zaak samen met verschillende marketingmaterialen die er duidelijk op wijzen dat zij onderdeel zijn van het event Hasselt kust kerst. Een lijst met deelnemende handelszaken kan elk moment worden opgevraagd via hallo@hasseltkustkerst.be, maar is ook terug te vinden op de home-pagina van deze website hasseltkustkerst.be.

Extra clausule

“De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.”